Aurinkoenergian tuet

Energiatuen pitkän ajan keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisuiden kehittämistä energiajärjestelmien muuntamiseksi vähäpäästöiseksi.


Kotitaloudet

Kotitalousvähennys 50% työkustannuksista vähennettynä 100€ omavastuulla per hakija.

Lisätietoa seuraavista linkeistä:
www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/kotitalousvahennys


Maataloudet

Maatilat voivat hakeaenergiantuotantoon investointitukea tilan kulutustarpeita varten. Tukea haetaan aurinkosähköjärjestelmän rakentamisinvestointeihin ja sen määrä voi olla 40% investointikustannuksesta. Määrää on mahdollista korottaa tietyin edellytyksin.

Lisätietoa seuraavista linkeistä:
Maaseutuvirasto
Tukikohteet 2016
Tuen määrä


Yritykset ja yhteisöt

Työ ja elinkeinoministeriö myöntää energiatukea hankkeisiin jotka säästävät, tehostavat yrityksen energiankäyttöä tai edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Oikein mitoitettuun aurinkosähköjärjestelmään investoimalla molemmat TEM:n edellytykset täyttyvät. Energiatuki hakemukset vuonna 2017 hoitaa Tekes. Aurinkosähköhankkeiden tyyppilinen tukimäärä vuonna 2016 oli noin 25% hyväksytyistä kustannuksista.


Lisätietoa seuraavista linkeistä:
ELY-keskus energiatuki
Tekes energiatuki
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
TEM Energiatuki
TEM Tuen määrä