Aurinkovoimala yrityksille ja maatiloille – aurinkopaneelit tuottamaan puhdasta ja edullista aurinkoenergiaa Pirkanmaalla – Solarwizards

Aurinkopaneeli omakotitalon kiinteistöön Nokia Tampere Pirkanmaa

Aurinkovoimala yritykselle tai maatilalle tuottaa aurinkopaneelien avulla puhdasta aurinkoenergiaa vähintään kahdeksan kuukautta vuodessa. Aurinkosähkön avulla tuotannon energialaskut ja hiilijalanjälki pienenee. Vihreän siirtymän energiaremontteihin on saatavilla erilaisia tukimuotoja.

Miksi aurinkovoimala?

Aurinkovoimalan asentaminen suurimpaan osaan yrityskiinteistöistä on taloudellisesti kannattavaa, sillä laittamalla tyhjät katto- ja seinäpinnat tuottamaan voi hyödyntää ilmaista, päästötöntä ja käytännössä ehtymätöntä aurinkoenergiaa. Pienentämällä energianhankintakustannuksia aurinkovoimalan avulla, vähennät samalla myös hiilijalanjälkeä ja parannat yrityksen brändiarvoa. Aurinkovoimaa käyttävä yritys luo selkeän kuvan ympäristöystävällisyydestä ja edelläkäviijyydestä. Kauas näkyvät aurinkopaneelit kertovat asiakkaille yrityksesi vastuullisesta toiminnasta.

Oma aurinkosähkön tuotanto vähentää riippuvuutta sähköverkon heilahtelevista markkinahinnoista ja tuo ennustettavuutta sähkönhankintaan. Se että puhdasta energiaa voi tuottaa omassa aurinkovoimalassa kiinteään hintaan seuraavien vuosikymmenten ajan on taloudellisesti järkevä investointi.

Aurinkopaneelien avulla sähköä saadaan juuri päiväsaikaan, jolloin yrityksen kulutus on korkeimmillaan. Sen lisäksi yrityksen prosesseissa syntyvä sähkönkulutus on myös helppo ennakoida ja sillä se on usein melko tasaista ja jatkuvaa. Tästä syystä aurinkovoimalan mitoitus voidaan tehdän erittäin kannattavasti ja tarkasti.

Haluatko tarjouksen aurinkosähköstä?

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Oman aurinkovoimalan säästöt ja edut

 • Aurinkosähkö tuo kustannussäästöjä: sähkö-, sähkönsiirto- sekä verokulut pienevät jopa 30% vuotuisella tasolla
 • Toiminnan ympäristövaikutukset vähenevät: Aurinkoenergiaa auttaa toimintaa muuttumaan vastuullisemmaksi ja vähähiiliseksi.
 • Oma aurinkovoimala vähentää riippuvuutta ja luo puskurin: Sähkö hintavaihtelut luovat epävarmuutta, omavaraisuuden nosto tekee tulevaisuudesta turvallisemman.

Aurinkovoimalan hinta asennettuna muodostuu

 • Aurinkopaneelien lukumäärästä ja mallista
 • Paneelien kiinnitystelineet
 • Tarvittavat invertterit
 • Johdotukset
 • Turvakytkimet ja ohjauspaneelit
 • Suunnittelu- ja asennustyön kustannukset

Aurinkopaneelit tuovat säästöjä yrityksille

Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan aina yrityksen sähköntarpeita vastaavasti. Aurinkoenergia tulee taloudellisesti kannattavimmaksi silloin, kun yritys käyttää itse lähes kaiken tuottamastaan aurinkosähköstä. Tällöin verkkoon myytäväksi syötetyn sähkön määrä jää mahdollisimman pieneksi ja pystytään välttämään sähkösiirrosta ja sähköverosta aiheutuvia kustannuksia.

Aurinkovoimala on rakentamisen ja käynnistämisen jälkeen usein käytännössä kuluton. Paneelit eivät tarvitse normaalisti teknistä huoltoa. Nykyaikaiset paneelit kestävät hyvin Suomessa ja aurinkopaneelin käyttöikä mallista riippuen 30-40 vuotta.

Mahdolliset ylläpitokulut syntyvät invertterin tai mahdollisen akun vaihtamisesta (jos akkua on käytössä), ja huoltotarkastuksista.

Aurinkosähköjärjestelmä takaisinmaksuaika riippuu voimalan mitoituksesta, valmistajan tarjoamasta tehotakuusta (yleensä 80% 25 vuoden käytön jälkeen) sekä sähkön hintakehityksestä. Tämän pitkän aikavälin investointi maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa.

Omasta voimalasta saatava aurinkosähkö on huomatttavasti edullisempaa kuin verkosta ostettu sähkö, ja tarkkaan mitoitettu aurinkosähkövoimala säästää vuotuisessa sähkölaskussa jopa 30 %.

Sijoitetun pääoman tuotto aurinkovoima-investoinnille on yrityskiinteissä ja maatiloilla keskimäärin 12-20 % vuodessa.

Miten aurinkovoimalan hankkiminen etenee?

Aurinkovoimalan hankkiminen alkaa asennuspaikan selvittämisellä. Aurinkopaneelit voidaan asentaa katolle, seinään tai maa-asennuksena. Aurinkosähköjärjestelmä koostuu aurinkopaneeleista, invertteristä, kattokiinnikkeistä sekä johdotuksista.

Seuraavassa vaiheessa keräämme lähtötilanteen perustiedot, kuten olemassaolevan sähkökulutuksen, tutkimme asennuspaikan esimerkiksi mittaamme katon kaltevuuden, selvitämme ilmansuunnat sekä katon kantavuuskuormat.

Sen jälkeen asiantuntijamme tarkastaa voimalan soveltuvuuden kiinteistöön, ja tekee kannattavuuslaskelmat eri tyyppisillä paneeleilla ja muilla komponenteilla. Käytännössä mallinnamme aurinkovoimalan.

Voimalan rakentamisen jälkeen hoidamme sen lupa-asiat ja ilmoitukset sähköyhtiöön. Avustamme tarvittaessa investointituen hakuprosessissa ELY-keskuksen kanssa ja autamme tukihakemuksen täyttämisessä.

Haluatko tarjouksen aurinkosähköstä?

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Yritysten energiatuki aurinkopaneelien hankkimiseen

Yritykset ja yhteisöt voivat saada tukea 20% on mahdollista saada tukea 20 % aurinkosähköjärjestelmän arvonlisäverottomista investointikustannuksista. Tuki täytyy hakea ennen aurinkovoimala-projektin käynnistämistä, sillä sitä ei myönnetä takautuvasti käynnissä oleville hankkeille.

Jotta energiatukea voi saada, invertoinnin suuruus pitää olla vähintään 10 000 euroa. Tukea voi hakea kaiken kokoiset yritykset ja yhteisöt. Voimalan takaisinmaksuaika tulee olla alle 15 vuotta.

Business Finlandin verkkosivustolta löytyy tarkemmat edellytykset tukien saamiselle. Energiatuki haetaan myös sähköisesti Business Finlandin nettiasiointipalvelussa.

Aurinkopaneelit sopivat maatilan omaan energiatuotantoon

Aurinkoenergia sopii hienosti maatilan energianlähteeksi, sillä ulkorakennusten katolla ja maa-alueilla on paljon vapaata pinta-alaa aurinkopaneelien asennusta varten. Myös korkea sähköntarve luo otollisen olosuhteen kannattavaan ja omavaraiseen sähköntuotantoon.

Maatilalla, navetoissa, eläinsuojissa ja huoltorakennuksissa on monia sähköä tasaisesti vaativia toimintoja kuten valaistus, ilmastointi, veden lämmitys tai maitotiloilla vaikka maidon jäähdytys. Näiden lisäksi koituu usein myös epäsäännöllisiä sähköntarpeita kuten kuivurit ja muut työkoneet.

Suurin osa tarvittavasta sähköenergiasta käytetään päivällä, jolloin auringosta saatava säteily on voimakkaimmillaan, jolloin aurinkoenergiaa korvaa ison osan verkkosähköstä.

Aurinkoenergian kannattavuus on maatiloilla korkea

Maatilan aurinkosähkönvestoinnin kannattavuutta lisää korkean omakäyttöasteen lisäksi myös maatalouden investointituki aurinkosähkön tuotantoon sekä mahdolliset valtiontakaukset.

Maatilalla itse tuotettu aurinkoenergia on selkeästi edullisempaa kuin verkosta ostettu sähkö. Oman käytön pohjalle optimoitu aurinkosähköjärjestelmä voi säästää vuotuisissa sähkökustannuksissa jopa 30 %. Omasta sähköstä ei tarvitse maksaa sähkön siirtokulja eikä veroja.

Aurinkosähköjärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, jonka takaisimaksuaika on parhaimmillaan vain seitsemän vuotta, jonka jälkeen se tuottaa sähköä vielä 20-30 vuotta pelkillä ylläpitokustannuksilla. Takaisinmaksuajan pituuteen vaikttavat myös valmistajan aurinkopaneelille antama tehotakuu, joka on lähes kaikilla valmistajajilla 80% tuotosta 25 vuoden käytön jälkeen. Takaisinmaksuaikaan vaikuttaa myön sähkön hinnan vaihtelut.

Aurinkosähkön tuotantokunnannukset muodostuvat voimalan alkuinvestoinnista sekä ylläpito- ja huoltokuluista. Aurinkopaneelit kestävät hyvin Suomen sääolosuhteita ja valmistajat lupaavat niille 30-50 vuoden käyttöajan mallista riippuen. Ne eivät kaipaa teknistä huoltoa, koska niissä ei ole kuluvia osia. Invertteri ja mahdollinen akusto saattaa vaatia uusimista kerran 30 vuoden aikana. Sähköjärjestelmä kannattaa kuitenkin huoltotarkastuttaa muutaman vuoden välein.

Aurinkovoimalan tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) on maatilakiinteistöissä keskimäärin 12–20 % vuodessa.

Aurinkojärjestelmän mitoitus ja asennus maatilalle – avaimet käteen -periaatteella

Maatilallakin aurinkovoimalan oikea mitoitus on avain kannattavuuteen ja parhaisiin säästöihin sähkökuluissa. Sähköä ei kannata tuottaa yli tarpeen, sillä siitä saa vain pienen korvauksen ja alimitoitettuna järjestelmän pääomakulut ovat suhteellisesti liian suuret, joka laskee myös investoinnin tuottoa. Asiantuntijamme mitoittaa järjestelmän optimaaliseksi nykyistä ja mahdollista tulevaa sähkötarvetta varten.

Aurinkopaneelit on yleensä luontevaa asentaa maatilalla olevien varasto- ja tuotantorakennusten katolle, mutta myös maa-asennus voi tulla kysymykseen kun halutaan optimoida paneelien asennuskulmat ja ilmansuunnan sekä välttää mahdolliset tuotannosta kantautuvat pölyt. Maahan asennettuina aurinkopaneeleita on myös helpompi pitää puhtaina. Useimmiten vesi hoitaa puhdistamisen, mutta silloin tällöin on syytä varmistaa puhdistamalla maksimaalinen energiatuotto. Asennus voidaan tehdä myös rakennuksen seinälle.

Haluatko tarjouksen aurinkosähköstä?

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Aurinkovoimalan kannattavuutta tehostaa 40% suuruinen maatalouden investointituki

​Maatilojen kannattaa hyödyntää tarjottavat energiatuot ja investoida uusiutuvan energian tuotantoon. Tuilla voidaan kattaa jopa puolet aurinkosähkön tuottajaksi ryhtymisen investoinnista. Maatilalla sähköä kuluu taukoamatta ja omavaraisuuden nostaminen on askel kohti parempaa kannattavuuta.

Tuet ELY-keskuksesta

ELY-keskukset myöntävät tukia maatilojen investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Investointitukien avulla pyritään kehittämään ja tukemaan maatilojen rakennetta ja kilpailukykyä. Maatalouden energiainvestoinnille on mahdollista saada jopa 40 % investointituki. Tuen hakemisessa tätyy muistaa että se täytyy hakea ennen varsinaista hankkeen käynnistämistä, sillä sitä ei enää saa jo hanke on käynnissä.

Energiainvestoinnin ehtona on että tuotettua aurinkosähköä käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa ja että energialaitoksessa tuotettava energia on uusituva energianlähde, joka aurinkoenergia luonnollisesti on.

Tuen haun edellytykset:

 • Voimalan alviton hankintahinta pitää olla vähintään 17.500€
 • Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksu aika täytyy olla alle 15 vuotta
 • Yrityksen perustietojen on oltava kunnossa, eikä saa olla verovelkaa

Tuki haetaan ELY-keskukselta

Aurinkovoimalan hankinta

Palvelumme sisältävät kaikki voimalan hankkimiseen liittyvät tehtävät kuten; avustaminen tukien hakemisessa, järjestelmän suunnittelun, asennuksen sekä opastamme käytössä. Investointi aurinkosähköjärjestelmään tekee tulevaisuudesta riskittömämmän.

Voimalaprojektin vaiheet

 1. Ota meihin yhteyttä
 2. Selvitetään yrityksen tai maatilan tuntikohtainen sähkönkulutus, nykyinen sähkön hinta ja kohteen soveltuvuus, tuotannon mallinnukset ja investointilaskelmat
 3. Avustamme lupa- ja tukiasioissa (myös investointituen hakemisessa)
 4. Aurinkovoimalan sijoituspaikan suunnittelu sekä mekaaninen ja sähkötekninen mallinnus
 5. Aurinkosähköjärjestelmän toimitus, asennustyöt, käyttöönotto, käyttöönotto-opastus sekä lopputarkastus
 6. Tarvittavat huoltopalvelut

Aurinkovoimalapakettimme sisältää myös:

 • kiinteistökohtainen kannattavuuslaskelma eri paneelimalleilla
 • järjestelmän optimointi ja mitoitus käyttötarpeen perusteella
 • asiantuntija-apu energiatuen hakuprosessissa
 • laadukas laitteisto: aurinkopaneelit, invertteri, kiinnikkeet ja johdotukset
 • soveltuvuustarkastus kiinteistöön
 • asennustyöt suomalaisen, asiantuntevan henkilöstömme suorittamana
 • lupa-asiat ja yhteydenpito sähköyhtiön kanssa
 • asiakastuki koko voimalan pitkän elinkaaren ajan
 • takuuajat paneelimallista riippuen 10–30 vuotta

Usein kysyttyä aurinkovoimalasta

Mitä lupia aurinkovoimalan perustamiseen tarvitaan?

Aurinkovoimalan perustamisen yhteydessä täytyy olla kolmeen tahoon yhteydessä; rakennusvalvontaa, pelastuslaitokseen sekä sähköverkkoyhtiöön. Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä heti hankkeen alkumetreillä, jotta varmistetaan että asennettava voimala ei häiritse ympärillä olevia naapureita tai kiinteistöjä. Pelastuslaitokseen tulee ottaa yhteyttä sillä paloviranomaisilla saattaa olla alueellisia ehtoja aurinkovoimaloille ja näitä on hyvä ennakoida. Kolmanneksi sähköverkkoyhtiöön tulee ottaa yhteyttä jo alkumetreillä varmistaen että heiltä saadan lupa ennen tuotantolaitoksen liittämistä verkkoon.

Paljonko aurinkopaneeli tuottaa sähköä vuodessa?

Yksi 300-wattinen aurinkopaneeli tuottaa sähköä optimaalisesti asennettuna ja hyvissä sääolosuhteissa n. 300 kWh vuodessa. Tällöin kaksikymmentä 300-wattista paneelia sisältävän aurinkovoimalan teho (koko 6 kWp) eli teoreettinen tuotto vuodessa on 6 000 kWh.

Kannattaako aurinkovoimalan ylijäämäsähkön myynti?

Ylijäämäsähkön myyminen ei kannata verrattuna siihen että sen käyttää itse. Kun pientuottaja käytän kaiken tuottamansa sähkön, niin hän säästää sähkön siirtokustannukset sekä sähköön liittyvät verot. Eli aurinkopaneelit kannattaa hankkia mutta samalla mitoittaa ne niin että ylijäämäsähköä ei synny liikaa.

Mikä on verkkoinvertteri?

Verkkoinvertteri kytkee tasasähköiset aurinkopaneelit suoraan kiinteistön sähköverkkoon ilman akkuja, jolloin aurinkosähköä voi käyttää ensin itse ja automaattisesti myydä ylijäämä sähköverkkoon. Suomessa invertteri kytketään sähköverkkoon jakeluverkkoyhtiön mittarin jälkeen kiinteistön kulutuslaitteiden rinnalle.

Haluatko tarjouksen aurinkosähköstä?

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Ota yhteyttä!

Aurinkosähkö on tämän päivän ratkaisu, joka tähtää hiilivapaaseen ja päästöttömään energiantuotantoon. Jos yrityksessä mietitään aurinkovoimalan hankkimista, niin ota yhteyttä asiantuntijaamme, joka tulee laskemaan aurinkoenergialla saatavat vuotuiset säästö juuri teidän yritykseenne.

Lue lisää muita artikkeleitamme aurinkosähköjärjestelmän asentamisesta

 • Omakotiasukas voi ottaa talteen aurinkoenergiaa ja käyttää sitä kodin sähkökontarpeisiin. Luo aurinkosähköjärjstelmän hankkimisesta omakotilaan artikkelista: Aurinkopaneelit omakotitaloon
 • Kiinnostaako miten auringon säteistä saa mökillä muutakin kuin rusketusta. Lue lisää siitä miten saat aurinkopaneelit mökille
 • Maatilojen ja yritysten on mahdollistaa valjastaa aurinko tuottamaan puhdasta ja edullista energiaa. Lue lisää aurinkovoimalan asentamisesta yrityksille ja maatiloille
 • Kaikki taloyhtiöt aina pienistä rivitaloista isompiin kerrostaloihin voivat hyödyntää aurinkovoimaa asunto-osakeyhtiöiden omaan sähkötuotantoon. Lue lisää artikkelista: Aurinkopaneelit kerrostaloon